// magmart // 

Zalecamy posługiwanie się programami pocztowymi i robienie kopii zapasowej maili na swoim komputerze.

Zbyt duża ilość maili na koncie pocztowy powoduje wolniejszą pracę przy przeglądaniu maili.

Poczta przez stronę www pod adresami:

 

 Numery portów

Sukcesywnie wprowadzamy dla wszystkich certyfikaty ssl, obecnie zrezygnowaliśmy z zakupionego w zeszłym roku i od kilku dni wdrażamy.

Wobec czego zalecane bezpieczne połączenie z pocztą to porty wysyłania SMTP 465 POP3 995 IMAP 993. Wszędzie serwery dla ssl ustawiamy trz.pl

Zakładka serwer  wymaga uwierzytelnienia !

Zalecamy ustawienia IMAP !!! Pozwoli to na większą kontrolę spamu, jednakże przypominamy, że serwer nie służy do przechowywania poczty z ostatnich 15 lat. Przestarzałe wiadomości będą usuwane.

Usługa Port Port SSL
SMTP 587 465
POP3 110 995
IMAP 143 993


Uwaga: Nie zalecamy korzystania z portu 25 do usługi SMTP. Port ten jest blokowany przez większość wiodących dostawców internetowych w związku z wysyłaniem spamu. Niemniej jednak wysyłka wiadomości z wykorzystaniem portu 25 jest możliwa na naszych serwerach. Najlepiej od razu skonfigurować klienta pocztowego tak, aby do wysyłki maili wykorzystywał port 587.

Nazwa użytkownika i hasło
Jako nazwę użytkownika należy używać całego adresu e-mail, np. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Konto pocztowe musi zostać oczywiście wcześniej utworzone w panelu administracyjnym. Wyjątek stanowi tutaj główne konto pocztowe o nazwie konta hostingowego. Przykładowo jeśli nasze konto hostingowe ma login lnxpl, to taka też będzie nazwa użytkownika dla tego konta pocztowego.

Wymagana autoryzacja SMTP
Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W kliencie pocztowym Outlook jest to opcja "Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia" lub w Thunderbird w Kontach pocztowych - Poczta wychodząca - w Edycji konta - należy wybrać Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Brak zaznaczonego uwierzytelniania może powodować przy wysyłce błąd "550 relay not permitted, authentication required".